Vergelijking van de planningskosten

gebaseerd op representatieve gebouwen met tot 4.500 werkplekken 

EVOline® Consolidation Points

Gebouwenplanning en elektrificatie zijn toekomstbestendig als ze zijn ontworpen voor veranderende gebruiksprofielen en adaptief kunnen reageren. De decentrale concepten van EVOline® met hun modulaire installatietechniek houden van meet af aan rekening met deze eisen.

Consolidation Points zijn gedecentraliseerde verdeelstations op een aftaklijn, waarmee afzonderlijke ruimten en werkgroepen lokaal kunnen worden aangesloten en beveiligd.

Door middel van variabele vloerplaten worden de uitlooppunten precies daar geplaatst waar ze nodig zijn. Naast maximale flexibiliteit resulteert deze gedecentraliseerde elektrische distributie in een aanzienlijk kortere totale kabellengte in de tussenvloer.

Installatie van nu

Kilometers kabels, sleuven hakken, gaten boren, hoge vuurbelasting, geringe flexibiliteit, verspilling van middelen. Chaos. 

De installatie van morgen

Installatie met aftaklijnen ≋400 V.
Zeer milieuvriendelijk.
Maximale flexibiliteit.

Kostenvermindering van ongeveer 40%.
Vermindering van de vuurbelasting met ca. 80%.

Gebruik synergie-effecten

Een gedecentraliseerde bouwplanning spaart niet alleen hulpbronnen, beschermt het milieu en vermindert tegelijkertijd de brandlast, maar levert ook een aanzienlijke bijdrage aan de vermindering van de totale kosten van een onroerend goed.

Tal van architecten, elektriciteitsplanners en investeerders hebben de voordelen van deze fundamentele heroriëntatie al ingezien, individueel advies ingewonnen en zijn samen met EVOline® de weg van de decentrale elektriciteitsdistributie ingeslagen.

Bent u geïnteresseerd in
gedecentraliseerde elektriciteitsdistributie?

Neem contact met ons op

Referenties over dit onderwerp

Geen nieuws beschikbaar.